Myyntiehdot

Etusivu » Käyttöehdot

HKFC Industrial Pty Ltd. 

Myyntiehdot

1. Seuraavia myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin tuotteiden myyntiin HKFC Industrial Pty Ltd. ("Myyjä") etuyhteydettömälle osapuolelle ("Ostaja"). Termit "ostotilaus" tai "myyntitilaus" ovat asiakirjoja, jotka kuvaavat yksityiskohtaisesti "Ostajan" "Myyjältä" ostamia tuotteita. "Ostotilaus" ja "myyntitilaus" ovat synonyymejä näille termeille ja ovat herein kutsutaan "tilauksiksi". Muutostilaus on kirjallinen dokumentaatio, joka kuvaa muutosta olemassa olevaan tilaukseen. 

Kiitokset ja hyväksynnät. Tilaukset eivät ole voimassa ennen kuin myyjä on vahvistanut sen. Vahvistus voi olla jokoher kirjallisesti Ostajalle tai suoritukseen tilauksen ehtojen mukaisesti. Kaikki vahvistetut tilaukset ovat lopullisia. Myyjän tulee etukäteen hyväksyä kaikki pyydetyt muutokset toimituspäiviin tai määriin missä tahansa avoimessa tilauksessa. Rakennusaikataulujen tai varastovaatimusten vuoksi Myyjä voi evätä kaikki pyydetyt muutokset aiemmin vahvistettuihin ostotilauksiin. Kaikki hyväksytyt muutokset on vahvistettava kirjallisella muutostilausasiakirjalla. Peruutus tai määrän alentaminen voi aiheuttaa lisämaksun. Myyjän kuittaus tämän tilauksen tekemiseen tai myyjän tämän tilauksen mukaisen suorituksen aloittaminen merkitsee, että Ostaja hyväksyy Myyjän ehdot ja esitetyt hinnat.herein. Tilaus on nimenomaisesti sidottu Myyjän ehtojen soveltamiseen. Ostajan ilmoittamat ehdot eivät sido myyjää, elleivät Myyjä hyväksyy tällaiset ehdot kirjallisesti. Myyjän epäonnistuminen nimenomaisesti vastustaa mitä tahansa tai kaikkia esitettyjä ehtoja herein ja ostaja, tarjouksen hyväksymisen tai myyjän alkaessa suorituksen hereunder, katsotaan peruuttaneen kaikki sellaiset ehdot, jotka ovat ristiriidassa esitettyjen ehtojen kanssa tai täydentävät niitä herein.

2. TAKUU:
a
. Myyjä takaa, että jokainen tuote ei sisällä materiaali- ja valmistusvirheitä normaalissa käytössä ja huollossa. Myyjän tämän takuun mukainen velvollisuus ja vastuu rajoittuu korjaukseen tai vaihtamiseen sen tehtaalla Myyjän valinnan mukaan. Katso lisätietoja kohdasta f. alla. Myyjä ei ole velvollinen tai vastuussa tämän takuun puitteissa ilmeisistä vioista, jotka tarkastuksen mukaan johtuvat peukaloinnista, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, väärästä säilytyksestä, normaalista kulumisesta ja kaikistahere Tuotteet kootaan järjestelmään Ostajan toimesta tai poistetaan kootustilasta. Takuumaksun piiriin kuuluvat tuotteet on palautettava Myyjälle asianmukaisesti pakattuna, jotta estetään katoaminen tai vaurioituminen lähetyksen yhteydessä. Tämän takuun puitteissa korjatuille tai vaihdetuille tuotteille myönnetään uusi, täysi takuuaika.

b. O ther kuin mitä tahansa ostajalle myytäviin tuotteisiin sovellettavassa nimenomaisessa takuussa esitettyä vastuuta, Myyjä ei ole vastuussa välillisistä, satunnaisista tai muistaher tyyppisistä vahingoista ja nimenomaisesti sulkee pois ja kiistää sellaiset vahingot, jotka johtuvat ostajalle minkä tahansa tilauksen perusteella myytyjen tuotteiden käytöstä, toiminnasta, viasta, toimintahäiriöstä tai vioista tai jotka johtuvat siitä, jos ostajalle myydyt tuotteet eivät ole kuluttajatuotteet.

c. MYYJÄ KIISTÄÄ KAIKKI VASTUUTHER TÄMÄN TAKUUN ALLA TAI OTHERWISE, JOKAISTA TUOTTEEN VIRHEISTÄ, JOKA JOKA JOHTAA MYYJÄN VALMISTAMATTA KÄYTTÖÖSESSÄ TAI OSIEN KÄYTÖSTÄ TAI OSAAN.

d. SOVELLETTAVAN TAKUUN TAI TAKUIEN EHDOT, TAPAUKSISSA, MAHDOLLISUUS, KUTEN YLLÄ MÄÄRITTY, OVAT AINOA JA YKSINOMAISET TAKUUEHDOT, JOILLA ON KAIKKI VOIMAA JA VAIKUTUS TÄSSÄ JÄRJESTYKSESSÄ SEKÄ ERITTÄIN EU:N TAPAUKSESTA.HER NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT. SISÄLTÄ MYYNTIKELPOISUUDESTA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT, JOTKA OVAT HEREI NIMENOMAISESTI POISsuljettua.

e. Myyjä ei ole vastuussa mistään henkilöille tai esineille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat tuotteidemme virheellisestä käsittelystä, asennuksesta tai käytöstä.

f. Resistor-tuotteidemme ehdot:
   i) Ohmin lain mukaan
   ii) sovellusoppaamme mukaan: http://www.mf-powerresistor.com/application.htm

3. Tekniset tiedot. Ellei otheredellyttäen, että kaikissa tilauksissa on viitattava HKFC-osanumeroon, ja se on mainittava tilauksen etupuolella. Ostajan mukavuussyistä määrittämiä ostajan osanumeroita saa käyttää vain yhdessä asianmukaisen HKFC-osanumeron kanssa. Ostajan osanumeroita, jotka kuvaavat HKFC-tuotteen valvottua versiota, saa käyttää vain, wherMyyjä on tarkastanut ja hyväksynyt kyseisen kokoonpanon asiakkaan lähteen ohjaama piirustuksen, ja se on vahvistettu tilausvahvistuksessa.

4. Toimitusaikataulu ja ylivoimainen este. Toimitusaikataulu vahvistetaan tilausvahvistuksen yhteydessä. Kaikki varastovaraston toimitukset edellyttävät ennakkomyyntiä. Jokaisen ostotilauksen, jonka toimitukset ovat tulevassa aikataulussa, on oltava valmiina kuuden kuukauden kuluessa ostotilauksen päivämäärästä. Muutokset toimitusaikatauluun voivat aiheuttaa lisämaksun. Päinvastaisesta huolimatta myyjä ei ole vastuussa kohtuullisista tuotannon tai toimituksen viivästyksistä. Jos tuotannon tai toimituksen viivästyminen tapahtuu yli kohtuullisen ajan, joka viivästys johtuu tulipalosta, siviili- tai sotilasviranomaisista, sodasta, vihamielisyydestä, mellakoista, hallituksen toimista, energiakriisistä, epidemiasta tai pandemiasta, myyjän epäonnistumisesta toimittajat toimittamaan materiaalit tai komponentit ajoissa, tai wherTällaisen viivästyksen aiheuttaa other syistä, joihin myyjä ei voi vaikuttaa tai jotka eivät ole myyjän tuottamuksesta tai huolimattomuudesta, niin laitteen toimituspäivämäärää tai -päiviä jatketaan ajanjaksolla, joka vastaa tällaisen viivästyksen vuoksi menetettyä aikaa.

5. Nopeutettu toimitus. Toimitukset, jotka on nopeutettu tai pyydetty ennen normaaleja toimitusaikoja tai aiemmin vahvistettua aikataulua, ovat parhaamme mukaan. Myyjä ei ole vastuussa tai vastuussa, koska se ei pysty toimimaan mihinkään nopeutettuun toimituspäivään.

6. Laskutus ja maksu. 
    i)
Vakiotuotteet: Myyjä toimittaa maksuehdot vastauksena ostotilauspyyntöön. Maksuehdot vahvistetaan tilausvahvistuksessa. Tilauksissa on ilmoitettava sovitut maksuehdot kirjallisesti Tilauksen edessä. Laskut laaditaan lähetyksen yhteydessä ja toimitetaan Ostajalle tilausohjeiden mukaisesti. Mikäli maksuja ei suoriteta ajoissa, myyjä voi jokoher
   a
. julistaa Ostajan suorituksen rikkoneen ja irtisanoa ostajan tilauksen laiminlyönnin vuoksi;
   b. lykätä tulevia lähetyksiä minkä tahansa ostajan tilauksen perusteella, kunnes maksuhäiriöt on suoritettu;
   c. toimittaa tulevat lähetykset minkä tahansa Ostajan tilauksen perusteella postiennakolla tai käteisellä, vaikka maksuhäiriö on korjattu; tai
   d. yhdistää mitä tahansa yllä olevista oikeuksista ja oikeussuojakeinoista käytännössä ja lain sallimalla tavalla.

    ii) Räätälöidyt tuotteet: Tuote on valmistettava asiakkaan sovellustarpeen ja kunnon mukaan. Maksuehdot voivat olla mmher
   a. Täysi ennakkomaksu tilauksen vahvistamisen yhteydessä;
   b. 35% käsiraha ja loppu L / C näkyvillä;
   c. 50% käsiraha ja saldo ennen lähetystä. Käsirahaa / talletusta ei palauteta.

   iii) Uusi merentakainen ostaja/asiakas: Maksuehdot voivat vaihdellaher (1) Täysi ennakkomaksu tilauksen vahvistamisen yhteydessä; (2) 35 % ennakkomaksu ja loppu L/C; (3) 50 % käsiraha ja saldo ennen lähetystä. Käsirahaa / talletusta ei palauteta.

   iv) Ostajan on viipymättä järjestettävä maksu sovittujen maksuehtojen mukaisesti.

   v) Maksun viivästyminen voi johtaa ostajan ja myyjän välisen allekirjoitetun sopimuksen purkamiseen. Tällöin Myyjä lähettää Ostajalle kirjallisen irtisanomisilmoituksen.

 Ei mitään herein luopuu kaikista ot:istaher myyjän lain sallimat tai missä tahansa tilauksessa mainitut oikeudet ja oikeussuojakeinot sekä kaikki mainitut oikeudet ja oikeussuojakeinot herein katsotaan kumulatiiviseksi ja kaikki other käytettävissä olevat oikeudet ja oikeussuojakeinot. Sillä maksettu käsiraha tai talletus erääntyneiden tilausten osalta ei ole palautettavissa, ei voida siirtää other tilaus, eikä sitä voi palauttaa ja laittaa toiseen tilaukseen. Myyjä pidättää itsellään oikeuden olla toimittamatta viivästysmaksumääräyksiä. Yli kolmen kuukauden eräpäivän jälkeen erääntyneen maksun osalta Myyjä voi käsitellä myöhässä tilattuja tuotteita millä tahansa Myyjälle sopivalla tavalla ilman korvausta ostaja.

7. Pakkaus ja toimitus. Kaikki tilaukset on pakattu ja laatikoitu, jotta ne eivät vaurioidu lähetyksessä. Kaikissa pakkauksissa on pakkausluettelo pakkauksen ulkopuolella. Erikoispakkaustarrat on määriteltävä ja selkeästi dokumentoitava tilauksessa, ja ne on vahvistettava Myyjän tilausvahvistuksessa.

8. Entinen työ. Menetyksen riski. Kaikki tilaukset ovat ex-työtä. Tilaukset lähetetään Ostajan ohjeiden mukaan, jotka on annettu vahvistetussa tilauksessa tai ennen toimitusta.

9. Omistusoikeudet: Myyjä pidättää itsellään kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut kaikkiin tietoihin, tietoihin, työkaluihin, spesifikaatioihin, ideoihin, käsitteisiin, keksintöihin, tekijäntöihin, tuotteisiin, tietotaitoon, prosesseihin, tekniikoihin ja vastaaviin, joita käytetään tai Myyjän, sen työntekijöiden ja alihankkijoidensa kehittämä Ostajan Tilauksen yhteydessä. Ostaja hyväksyy, että Myyjä pidättää kaikki omistusoikeudet kaikkiin tuotteisiin, spesifikaatioihin, malleihin, löytöihin, keksintöihin, patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin, liikesalaisuuksiin ja muihinher tavaroihin liittyvät omistusoikeudet. Ellei otherkirjallisesti ilmoitettu myyjälle, ei tietoa tai tietoa herennen tai hersen jälkeen, kun ne on ilmoitettu Myyjälle ehtojen täytäntöönpanon yhteydessä tai niiden yhteydessä heron katsottava luottamuksellisiksi tai omistusoikeudellisiksi, ja sellaisiin tietoihin tai tietoihin ei saa kohdistua rajoituksia,her kuin patentinloukkausvaatimus osana vastiketta hereof.

10. Sovellettava laki ja paikka: Osapuolten toimintaa ja kaikkia oikeudellisia tai välimiesmenettelyjä tulkitaan ja niitä ohjataan Australian lakien mukaisesti.

11. Riita-asiat ja välimiesmenettely: Osapuolet yrittävät ratkaista kaikki riidat, kiistat tai vaatimukset, jotka johtuvat Myyjän Tarjouksesta tai Ostajan Tilauksesta tai liittyvät olennaiseen rikkomukseen, mukaan lukien sen tulkinta, suoritus tai irtisanominen. Jos osapuolet eivät pysty ratkaisemaan riitaa, jokoher Osapuoli voi saattaa riidan välimiesmenettelyyn. Välimiesmenettelyn suorittaa Australiassa ja Kansainvälisen kauppakamarin välimiesmenettelyn sääntöjen mukaisesti yhteisesti sovittava henkilö tai viranomainen. Välimiesmenettely, mukaan lukien päätöksen ja/tai tuomion antaminen, on yksinomainen foorumi riidan, kiistan tai vaateen ratkaisemiseksi. Välimies tekee lopullisen ratkaisun osapuolten välisistä selvityskiistoista. Osapuolet ja välimies voivat kuulla todistajia. Kirjallinen pöytäkirja tehdään ja toimitetaan osapuolille. Osapuolet vastaavat tasan tämän kopion kustannuksista. Välimiehen tuomiossa tai päätöksessä on esitettävä syyt, joihin tuomio tai päätös perustuu, ja se on lopullinen ja osapuolia sitova. Voittavalla osapuolella on välimiehen harkinnan mukaan oikeus saada korvaus välimiesmenettelystä aiheutuneista kustannuksista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, asianajajien palkkiot. Molemmat osapuolet luopuvat oikeudestaan ​​hakea muutosta minkä tahansa oikeusjärjestelmän mukaisesti. Tuomio on täytäntöönpanokelpoinen missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa, jos jokoher Juhla. Välimiehellä ei ole oikeutta määrätä minkäänlaisia ​​vahingonkorvauksia, jotka on jätetty pois hereunder, ja osapuolet määräävät ne.

12. EI PERUUTTAVA JA EI PALAUTETAVA:
i) Ellei otherMyyjän nimenomaisen kirjallisen suostumuksen mukaisesti kaikkia ostettuja tuotteita ei pidetä peruutettavina ja ei-palautettavina (NC/NR).
ii) Jos asiakkaan on peruutettava tilaus, kaikkea maksettua talletusta tai maksua ei voida palauttaa.
iii) Yrityksemme pidättää oikeuden vaatia asiakkaalta tilauksen peruuttamisesta aiheutuvia menetyksiä. Ja asiakas sitoutuu korvaamaan aineelliset tappiomme ja other tilauksen peruuttamisesta aiheutuvat kulut.
iv) Asiakas ei voi lykätä sovittua tai vahvistettua toimitusaikataulua ilman lupaamme.

13. Tuotteen parantaminen: Myyjä varaa oikeuden tehdä prosessi- ja/tai tuoteparannuksia niin kauan kuin Goodin eritelmien tarkoitus täyttyy.